הזן את קוד האישור ששלחנו אליך בהודעת טקסט

מספר הטלפון הנייד שלח שוב

טופס תמא 2

מיקום הפרויקט

כתובת

הגדרת מיקום הפרויקט
או

גוש חלקה

הגדרת מיקום הפרויקט
לצורך החישוב נדרש מיקום הפרויקט. אנא הזן גוש וחלקה, או כתובת מדויקת לצורך החישוב נדרש מיקום הפרויקט. אנא הזן גוש וחלקה, או כתובת מדויקת ת
יש לבחור את הדירות המיועדות לדיירי הבניין הקיים
על ידי לחיצה על הדירה.
דירה צהובה מיועדת לדייר קיים
ודירה כחולה מיועדת למכירה.
הבנתי

יש לסמן את הדירות המיועדות לדיירים

הזן שטח פלדלת לדירה כולל מרפסות סגורות
 מס' קומות בבנין מעל קומת הקרקע
הזן שטח פלדלת לדירה כולל מרפסות סגורות
כמה דירות חדשות בקומה החדשה
שטח פלדלת של דירה חדשה
סה"כ קומות שלמות,  ללא קומת דירת גג.ללא חצאי קומות . מעבר ל 2 קומות יחושב היטל השבחה
שטח פלדלת של דירה חדשה
כמה דירות חדשות בקומה החדשה
שטח פלדלת של דירה חדשה
שנה עלות למטר בניה אם לדעתך העלות  אחרת מהערך המופיע בשדה. את הערך המחושב בשדה העריך שמאי מקרקעין
אנא הוסף הוצאות נוספות שאינן כוללות את עלות הבניה, מימון, ושכ"ט ליועצים סטנדרטיים. ההוצאות יכולות להיות לדוגמא- תקורה,תיווך , יועצים מיוחדים, מים בקרקע , תשלום מיוחד לבעלי הדירות, ועוד. אנא הוסף שכירות ממוצעת לדירות

התחברות / הרשמה

*כדי שנוכל לשמור את החישוב שלך לצפייה והשוואה עתידית יש להזין ולאמת את מספר הפלאפון שלך

מסרון עם סיסמה חד-פעמית נשלח
לטלפון הנייד שלך.
לא קיבלת קוד? שלח שוב
אני מאשר את תנאי השימוש

תוצאה

טבלת עלויות מחושבת
סה"כ קרקע כולל ייצוג משפטי לדיירים, פיקוח לדיירים ועוד..
מס רכישה
בניה ישירה כולל שטח פלדלת, מרפסות, חניות ועוד..
כלליות כולל תכנון ויועצים, בניה והטלי פיתוח, משפטיות יזם, חשמל, שיווק נצפה ועוד..
מימון
הוצאות נוספות כולל תיווך ועוד..
היטל השבחה
סה"כ עלויות
טבלת הכנסות
כמות קומה מס' חדרים שטח פלדלת מרפסת שמש עלות למטר שווי כולל מע"מ שווי ללא מע"מ סוג דירה
טבלת ממצאים
הכנסות ללא מע"מ
באלפי ₪:
ב - %: 100%
עלויות ללא מע"מ
סה"כ קרקע ומיסוי על הקרקע כולל מס רכישה
באלפי ₪:
כלליות
באלפי ₪:
בניה ישירה
באלפי ₪:
מימון
באלפי ₪:
סה"כ
באלפי ₪:
רווח
רווח למחזור
באלפי ₪:
ב - %:
רווח לעלות
ב - %:
טבלת רגישות
ע"פ תחזית מקורית
הכנסות באלפים:
הוצאות באלפים:
רווח באלפים:
רווח לעלות:
הוצאות ועוד 10%
הכנסות באלפים:
הוצאות באלפים:
רווח באלפים:
רווח לעלות:
הכנסות פחות 10%
הכנסות באלפים:
הוצאות באלפים:
רווח באלפים:
רווח לעלות:
הכנסות פחות 10% והוצאות ועוד 10%
הכנסות באלפים:
הוצאות באלפים:
רווח באלפים:
רווח לעלות:
טבלת מכירות אזוריות
גוש חלקה כתובת יום מכירה חדרים שטח שווי מכירה מחיר למטר

מטרת החישוב הינה בדיקה ראשונית ומהירה של כדאיות העסקה, על מנת לסייע בקבלת החלטה לעניין בדיקות מעמיקות יותר והתקדמות בעיסקה הנבחנת. הנתונים המשמשים כבסיס לבחינה זו הינם נתונים שהוזנו על ידך מכח היכרותך את הפרוייקט והעסקה הספציפית, וכן נתונים פומביים הקיימים כיום באינטרנט. החישובים ועיבוד הנתונים מבוצעים בהסתמך גם על ניסיון והידע המקיף של משרד השמאות ישראל ענבל. חישוב זה אינו בא להחליף דוח אפס ו/או חו"ד שמאי מקרקעין מוסמך ו/או בחינה מקצועית אחרת הנדרשת לניתוח העסקה.

לצפייה יש לסובב את הפלאפון rotate phone